Baie dankie!

Ons waardeer jou finansiële bydrae en ondersteuning van Radio Nuwe Lied. Mag jy groot vreugde ervaar, saam met ons, in die vrug van ons handewerk.